Counter

- Klejtrup Kirke

Gå til indhold

Hoved menu:

Klejtrup Kirke


Klejtrup Kirke ligger smukt på en bakketop og kan ses vidt omkring. Kirken består af kor og skib med sengotiske tilføjelser - tårn mod vest og våbenhus mod syd.

Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel. Skibet har bevaret begge sine retkantede døre, men norddøren er blevet tilmuret, ligesom enkelte rundbuevinduer er slettet.

Indvendig har kor og skib bjælkelofter, og den oprindelige korbue er bevaret. Det sengotiske tårn har krydsvælvet underrum, der åbner sig mod skibet ved en rund tårnbue. I tårnets vestside sidder en granitkvadrer fra den nedbrudte Hejring kirke, som for mange hundrede år siden lå ca. 3 km fra Klejtrup.

Våbenhuset er delvis bygget munkesten og af ældre kvardermateriale - deraf en kvader med dobbeltkors.

Klejtrup Kirke fik nyt orgel i 1979, hvor en privat giver donerede et større beløb til indkøb.
Orglet er bygget af Bruno Christensen og Sønner Orgelbyggeri ApS i Tinglev.


Instrumentet er på 7 stemmer fordelt på 1 manual & pedal
Manual:
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Spidsfløjte 2'
Mixtur 3 kor

Pedal:
Subbas 16'


Det sengotiske tårn har krydshvælvet underrum, som åbner sig mod skibet ved en rundbue. Her er kirkens orgel placeret. Gavlene, der vender i nord-syd , har hver tre tvillingrundbuede højblændinger, de ydre med stigende buer.
Døbefonten er en romansk granitfont - prydet med dobbeltløver. Fonten er placeret i skibets nordøstlige hjørne.


Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. I 1924 og 1957 - under kirkerestaureringer - blev der frembragt oprindelige evangelistmalerier.
Altertavlens er fra 1600-tallet med maleri fra 1699 af nadveren og Kristus med jordkuglen i topfeltet.
Alteret er lavet af granit beklædt med et smukt udskåret træpanel.
Koret og skibet har fladt bjælkeloft. Den oprindelige korbue er bevaret med profilerede kragsten.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu